Kernegrupper

De fleste i kirken er med i en kernegruppe. Kernegrupperne er små fællesskaber (aka cellegrupper, bibelkredse etc.), hvor man mødes for at bede sammen, dele liv og drøfte Bibelens budskab – hvordan det skal forstås og efterleves i vores hverdag.

Hvis du ikke er med i en kernegruppe, og ønsker at komme med i en, kan du hive fat i præsten eller en fra menighedsrådet, så skal vi nok formidle kontakten videre til dem, der står for koordineringen af kernegrupperne.

Her på siden, kan du finde nogle oplæg, som I kan bruge i grupperne. I kan fx opbygge aftenen således, at I tager udgangspunkt i de 4 T’er (tjek ind, tilbedelse, tilegnelse og tjeneste).

I begynder med at tjekke ind. Det kan gøres på mange forskellige måder. I kan fx have en runde, hvor hver især kort fortæller, hvor I er i livet lige nu. I kan også bede sammen. Tage udgangspunkt i et kort indledende spørgsmål. Eller noget helt andet.

Dernæst går I videre til tilbedelsen. Det kan man også gøre på mange forskellige måder. Man kan give ordet frit, så hver kan byde ind med det, som Ånden tilskynder. Man kan synge lovsange sammen. Bede takkebønner osv.

Tilegnelsen er det punkt, hvor I kan se dagens oplæg – og tale om, hvordan I forstår det – hvad det betyder ind i jeres liv osv.

Endelig kommer I til tjenestedelen, hvor I taler om hvordan I konkret skal omsætte budskabet til handling. Her er det også en god idé at bede – og lægge det i Guds hænder. Bed gerne konkret for hinanden!