Nyheder

Synlig tro

Troen, den sande tro er en personlig sag. Men den kan aldrig være privat. Troen er synlig – hvis ikke den er det, er den død. Derfor ønsker vi at have fokus på den synlige tro, som udøver Guds kærlighedsgerninger i verden – og som deler evangeliet med sine omgivelser. Synlig tro handler om menighedens diakonale og evangelistiske profil!

Stærke relationer

Vi ønsker at have et særligt fokus på relationer i vores kirke. Her tænker vi fx på relationerne i ægteskabet, ml. forældre og børn, i kernegrupperne, i tjenestegrupperne osv. Vi tænker også på relationen til børnene og de unge – og deres relation til menigheden. Vi ønsker stærke relationer, som er præget af kærlighed, hengivenhed og kompromisser.

Prügelknabe, syndebuk, stedfortræder…

Kært barn har mange navne. Men ofte gemmer der sig bag sådanne begreber en større og uddybende historie. Egentlig betyder ordene det samme – men alligevel har de forskellige oprindelser. Prügelknabe ”Prygledreng”. I England siger de ”Whipping Boy”. En prügelknabe var en dreng, som havde sin gang ved hoffet. Det kunne fx være den kongelige smeds søn. Han skulle være en af de kongelige børns nære venner. Men venskabet var ikke hans primære opgave. Hans primære opgave var at tage…

Nyhedsbrev, maj 2018

Så er der nyt fra menighedsrådet. Du kan læse om det nye menighedsråd, om sommerens og efterårets program osv. Se mere her! Bemærk at du kan tilmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på ‘subscribe’ i øverste venstre hjørne, når du har kliket på linket.

Levende spiritualitet

”Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.” 1 Kor 14,26 Spiritualitet kan betyde mange ting. I Denne sammenhæng tænker vi spiritualitet som trosytringer og troshandlinger. Altså, handler det om vores bøns-, gudstjeneste- og tilbedelsesliv. En levende spiritualitet er modsætningen til den døde, fastlåste åndelighed, hvor man ikke forventer noget af Gud. Levende spiritualitet er åndsbevidst, karismatisk og forventningsfuld.…

Bøn – der forvandler

Et af vores tre særlige fokuspunkter i kirken, er ‘bøn, der forvandler’. Vi tror på, at bøn skaber bevægelse i Guds rige – derfor beder vi. Vi vil gerne opfordre folk til at tage del i bønnen. Bed hjemmefra! Brug bedelisten for kirken! Vær med til at bede for gudstjenesterne 10 minutter inden, de går i gang! Bed uophørligt!

Boganmeldelse

Jeg anbefaler tre bøger, jeg har læst i sommerferien.   Bøgerne: Sitting at the Feet of Rabbi Jesus My first Exorcism Nådegaver i brug