Velkommen til Søhøjlandets kirke

Hvis du kommer på besøg i Søhøjlandets Kirke, vil du opleve en kirke, der summer af liv. Lige inden gudstjenesten går igang drikkes den sidste kaffe, børnene løber den sidste runde, og folk finder en plads i kirkesalen.

Kernegrupper

Her kan du læse om vores små fællesskaber, kernegrupper, og finde inspiration til en kernegruppeaften

Sted detaljer

Søndergade 54B 8883 Gjern

Gudstjenester i Søhøjlandets Kirke

Vores gudstjeneste minder meget om en traditionel gudstjeneste i folkekirken. En af de større forskelle vil opleves i de sange, der synges og den musik, der spilles til, som er mere rytmisk og med flere instrumenter.

En gudstjeneste varer fra 10.30-12.00. Bagefter er der mulighed for at drikke kaffe, snakke og hygge. Ind imellem er der aftengudstjeneste fra 19.30-21.00. Der er ikke aktiviteter for børnene til disse gudstjenester.

Synlig tro

Troen, den sande tro er en personlig sag. Men den kan aldrig være privat. Troen er synlig – hvis ikke den er det, er den død. Derfor ønsker vi at have fokus på den synlige tro, som udøver Guds kærlighedsgerninger i verden – og som deler evangeliet med sine omgivelser. Synlig tro handler om menighedens diakonale og evangelistiske profil!

Stærke relationer

Vi ønsker at have et særligt fokus på relationer i vores kirke. Her tænker vi fx på relationerne i ægteskabet, ml. forældre og børn, i kernegrupperne, i tjenestegrupperne osv. Vi tænker også på relationen til børnene og de unge – og deres relation til menigheden. Vi ønsker stærke relationer, som er præget af kærlighed, hengivenhed og kompromisser.

Levende spiritualitet

”Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.” 1 Kor 14,26 Spiritualitet kan betyde mange ting. I Denne sammenhæng tænker vi spiritualitet som trosytringer og troshandlinger. Altså, handler det om vores bøns-, gudstjeneste- og tilbedelsesliv. En levende spiritualitet er modsætningen til den døde, fastlåste åndelighed, hvor man ikke forventer noget af Gud. Levende spiritualitet er åndsbevidst, karismatisk og forventningsfuld.…